Huurvoorwaarden

Voor de vastlegging van de huurovereenkomst gebruiken we het standaard contract van de ANWB.

Bij de verhuur van de schepen moet minimaal een van de opvarenden een ervaren zeiler zijn. Op het IJsselmeer en het Wad is een goede zeilervaring een vereiste. Als Vlootzeil aanwijzingen heeft dat de huurder niet de vereiste vaardigheden heeft, zodat schade valt te verwachten tijdens de verhuurperiode, en dit tevens gevaar oplevert voor de opvarenden, heeft Vlootzeil het recht de huurder het varen te verbieden, een maximale windkracht limiet mee te geven dan wel het vaargebied te beperken. Vlootzeil verwacht dat eventuele schade (bij aflevering) gemeld wordt. Dit wordt in alle redelijkheid afgewikkeld.

Het jacht wordt door de huurder zowel binnen als buiten schoon ontvangen en ook weer opgeleverd.

Benzineverbruik wordt op de benzinemeter afgelezen en in rekening gebracht.

De boot wordt met kook brandstof/gas meegegeven. Moet tijdens de huurperiode de gastank vervangen worden, dan krijg je tegen overlegging van de bon de kosten terug.

Bij overschrijding van het tijdstip van afloop van de huurperiode, zonder overleg, zal de huurder een boete in rekening worden gebracht.

Betaling

50% van het huurbedrag binnen 7 dagen na reservering.
50% op 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, inclusief de borg.
Indien je minder dan 30 dagen vooraf reserveert dient het bedrag in een keer betaald te worden.
De betalingen moeten gestort worden op ABN-AMRO rekening: NL63ABNA0480793700 met vermelding van bootnaam en huurperiode.

Borg

De waarborgsom dekt het eigen risico bij onverhoopte schade.
Voor de Jakon I €300,-- en voor de Koopmans 30 €400,--.
De waarborgsom wordt weer terugbetaald wanneer de zeilboot op tijd, schoon en zonder schade in de thuishaven is afgeleverd.

Annulering

De annuleringsverplichting is al van kracht na de reservering. Het verhuurcontract is enkel een bekrachtiging van de gemaakte afspraken. Indien huurder van de huurovereenkomst wil afzien dient huurder Vlootzeil hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Vlootzeil zal bij annulering meewerken om een nieuwe huurder te vinden. Vlootzeil mag indien dat lukt 10% van de overeengekomen prijs met een maximum van €50,-- aan de eerste huurder in rekening brengen. Indien het vaartuig niet of slechts gedeeltelijk verhuurd kan worden blijft de huurder de huurprijs met een maximum van 50% verschuldigd.

Aansprakelijkheid

Vlootzeil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verwonding van personen of verlies van/schade aan goederen die zich bevinden op hun zeilboten.

 

ANWB